Pevné povrchy matníc

Matnice sú špeciálne povrchy používané zväčša pre spätnú projekciu. Dnešné matnice sú väčšinou akrylátové s hrúbkou okolo 3mm. Vďaka optickej konšrukcii majú vynikajúce difúzne vlastnosti a obraz svojim jasom a kvalitou pri použití vhodného projektora prekvapivo prekonáva bežnú LCD alebo plazmovú obrazovku. Používajú sa pre vytváranie veľkých projekčných plôch, pre zabudované plochy, pre kiosky, pre netypické geometrické projekčné plochy, alebo pre vytváranie reklamnej projekcie na rôzne vyrezaných tvaroch matníc. Dodávajú sa v niekoľkých odlišných verziách. Najkvalitnejší obraz poskytujú nepriehľadné sivé matnice s vysokým svetelným ziskom (G 5.6) a s vysokým pozorovacím uhlom až 180°. Priehľadná matnica (HoloGlass) je mimoriadne atraktívna pre predajné priestory (zavesená sklenená tabuľa na ktorú sa premieta a ešte je cez ňu aj vidieť). Daň za priehľadnosť je nižší svetelný zisk plochy. Matnica pre prednú projekciu (White Glass) má podobné vlastnosti ako plátno Matt White. Takáto plocha sa vám určite nepokrčí a je dobre umývateľná. Nevýhodou matníc je rozmerový limit (3m) - pre veľké plochy je potrebné vyskladať viacero matníc. Výhodou formátová stálosť, umývateľnosť, možnosť inštalácie v exteriéri.. Matnice sa dodávajú ako akrylátové platne pre zabudovanie do konštrukcie, alebo osadené v kovovom ráme, ktorý je možné zavesiť v priestore.

Projekčné fólie

Projekčné fólie majú podobné vlastnosti ako matnice, alebo ako projekčné plastové plátna určené pre spätnú projekciu. Obyčaje sú dodávané ako samolepiace fólie pre jednoduchú aplikáciu napríklad na sklo výkladu. Fóliu je možné vyrezať do ľubovoľného tvaru čím zvýšite atraktívnosť premietanej prezentácie. Výhodou oproti matniciam je nenáročný transport takejto fólie, možnosť vytvárania veľkých plôch bez viditeľných spojov, nevýhodou väčšinou trvalá aplikácia. Fóliu sa ťažko odstraňuje bez poškodenia, pokiaľ ju chcete použiť na inom mieste. Fólia sa lepí na sklo alebo plexisklo a používa podobným spôsobom ako matnica.


projekčné fólie Mimoriadne atraktívne sú transparentné projekčné fólie odolné voči vplyvov okolitého svetla. Nalepené na výklade výrazne nenarúšajú jeho priehľadnosť a až po nasvietení projektorom sa z nich stáva projekčné plátno. Svojim charakterom premietania obrazu vo voľnom priestore vytvárajú dojem holografického obrazu. Sivé nepriehľadné fólie sú vhodné do priestorov kde je viac denného, alebo umelého svetla. Poskytujú vyšší svetelný zisk a lepší kontrast. Najznámejšou vysokokontrastnou fóliou pre spätnú projekciu je 3M Vikuiti s pozorovacím uhlom až 180°.


K projekčným fóliám je možné zaradiť popisovateľné samolepiace fólie, ktoré sú vhodné tiež na projekciu obrazu. Fóliu je možné nalepiť priamo na stenu, sklo, alebo inú vhodnú plochu a tým vytvoriť projekčnú popisovateľnú tabuľu.


Osobitnú kategóriu tvoria dotykové projekčné fólie dodávané pre prednú i pre zadnú projekciu. Tento typ fólií sa napríklad používa na interaktívnych tabuliach. Priehľadné dotykové fólie umožňujú vytvárať pôsobivé interaktívne prezentácie na výkladoch obchodov, ponuku reštaurácií a pod..

Inštalácia matníc a fólií

Matnice alebo nalepené fólie je možné umiestniť v priestore ľubovoľným spôsobom, ako samostatnú visiacu plochu, v ráme, alebo je možné zabudovať matnicu do priečky a vytvoriť tak veľkú obrazovku. ŠPeciálnymi aplikáciami sú projekčné kocky, alebo valce kde je projektor umiestnený vnútri. Pre nalepovanie fólií platia podobné zásady ako pre lepenie bežných reklamných samolepiacich fólií. Inštalácia projektora je rovnaká ako pri plátnach pre spätnú projekciu. Objektív projektora by nemal byť umiestnený v rovine očí, pri priehľadných fóliách vás bude svetlo z projektora oslepovať.

projekčná techniky Optoma